Vi kan ikke leve bedre, end i
en søgen efter at blive bedre

Share-More Konceptet

En nordvestjysk Videnfabrik

Hvordan kan vi tilbyde akademiske og ingeniørmæssige kompetencer til virksomheder i kommuner, der har udfordringer med selv at kunne tiltrække nok af dem? Og hvordan kan vi blive bedre til at indsluse unge akademikere i de vestjyske virksomheder?

Tanken bag Share-More er at skabe merværdi for lokalsamfundet via en kompetenceklynge af ambitiøse unge akademikere og ingeniører, der i et 6 måneders trainee forløb får kontaktflade til en række lokale virksomheder og mulighed for at vise deres værd i projekter og opgaver for virksomhederne.

Det handler også om en dynamisk tilgang til det lokale erhvervslivs udfordringer. De har ikke nødvendigvis brug for en ”hel” ingeniør, men har måske brug for at ”lease” en af dem i en kortere periode til en specifik og afgrænset opgave. Eller måske er man nysgerrig på at teste mulighederne ved at ansætte en akademiker og hvordan det skaber værdi for virksomheden?

Så er vi næsten i gå afstand fra en beslutning.

Hvordan fungerer Share-More?

Share-More er tænkt som et strategisk samarbejde imellem virksomheder på tværs af brancher. Share-More er et andelsselskab, hvor virksomheder, kommuner og organisationer kan købe sig til et medlemskab og derved får adgang til den viden og de ydelser, som Share-More tilbyder.

Helt i andelstankens ånd betyder det, at alle medlemmer har ligeret og 1 stemme og at alt overskud tilbagebetales til medlemmer i forhold til forbrug af ydelser.

Share-More Missionen

Hvorfor Share-More?

Det meste af Danmarks produktion til udlandet foregår i Midt- og Vestjylland. Vi er særdeles konkurrencedygtige med udlandet og har en imponerende vækstrate i mange brancher, men mangler ofte kernemedarbejdere med akademiske eller ingeniørmæssige uddannelser, enten i kortere eller længere perioder.

Share-More kan være med til i Lemvig, Struer, Thisted, Skive og Holstebro Kommuner at løse større eller mindre opgaver for virksomheder lokalt, hvor de ikke behøver at ansætte en medarbejder eller bruge mange ressourcer på at finde løsninger langt væk, men kan bruge en eller flere Share-More konsulenter, der sammen med virksomheden In House eller hos Share-More udvikler og skaber de rigtige løsninger til den rigtige pris.

Hvad kan Share-More tilbyde virksomheder?

Skræddersyede løsninger, uanset om du er en produktionsvirksomhed, en supportvirksomhed eller en serviceorganisation. Vi kan sende en ingeniør ud til jer i 3 uger, hvis I har brug for det, når I har en spidsbelastning eller en særlig udfordring i en periode. I kan også have et udviklingsprojekt, som I ikke kan håndtere internt – eller som I godt vil have ”andre øjne på” inden I sender det ud i marken. Sparring – support – produktion – udvikling.

Kært barn har mange navne. Share-More kan være med på mange typer opgaver.

Share-More Fagområder

Iværksætteri & Innovation

Nye virksomheder og nye tilgange til produktudvikling har ofte brug for enten sparring eller underleverancer af videntunge projektopgaver, som Share-More kan deltage i efter behov.

Oplevelsesøkonomi - kultur & erhverv

Hvis man hedder LEGO, ja, så har man sin egen Marketing afdeling. Hvis man er en mindre virksomhed, så kan man hyre et reklamebureau. Man kan også bruge Share-More konsulenter, som har en konkret viden om, hvordan samspil mellem forskellige samfundskulturer optimeres eller hvordan en håndboldklub kan forstærke sit Brand og sin rækkevidde.

Produktudvikling & internationalisering

Forbedring af eksisterende produktløsninger eller helt konkrete løsninger, der skal tilpasses den enkelte virksomhed, er nogle gange forbundet med et specialbehov af viden, som ligger uden for den enkelte virksomhed. I mange tilfælde vil Share-More kunne tilføre denne viden.

Typiske konkrete opgaver

Basale konstruktionsopgaver og dimensioneringsopgaver eller hjemmesider, nyhedsbreve, sociale medier, m.m.

Share-More Afdelinger

Holstebro

  • Lille Østergade 2, 2. th
  • 7500 Holstebro

Struer

  • Hjermvej 68
  • 7600 Struer

Lemvig

  • Havnegade 15, 2.
  • 7680 Thyborøn

Share-More Kontakt